Meet the Team

Pankti Shah

Pankti Shah

CEO
Roank Shah

Ronak Shah

Chief Marketing Officer
Bhavin Jagad

Bhavin Jagad

Senior Manager
Himanshu Pandya

Himanshu Pandya

Senior Web Developer
jainam

Jainam Shah

Sales Manager
Pallav Chhaya

Pallav Chhaya

Graphic Designer
Dhaval

Dhaval Prajapati

SEO Executive
Rakesh

Rakesh Bariya

Office Administrator